Στην παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη σχετικά με την απλοποίηση των διαδικασιών για τη μετατροπή των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΙΜΕ-ΕΠΕ) σε Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), απαντά ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Κωστής Χατζηδάκης.

Για τη σύσταση της Α.Ε., απαιτείται μεταφορά των οχημάτων της παλαιάς εταιρείας στη νέα και προκειμένου να γίνει αντικατάσταση των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων της εταιρείας, ώστε να αναγραφεί σε αυτές ως νέα ιδιοκτήτρια εταιρεία, η νεοσυσταθείσα Α.Ε., ζητείται η επανασυγκρότηση των εισφερομένων οχημάτων Δ.Χ. σε ενιαίους συρμούς και η εκ νέου διάσπαση αυτών σε ανεξάρτητες κυκλοφοριακές μονάδες.

Όπως επισημαίνει ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης: «οι επανασυγκροτήσεις σε ενιαίους συρμούς και οι επαναδιασπάσεις αυτών σε ανεξάρτητες κυκλοφοριακές μονάδες, συνεπάγονται ένα κόστος (έξοδα μεταφοράς των οχημάτων- και δη κενών ελλείψει μεταφορικού έργου-, ήτοι ναύλοι πλοίων, καύσιμα για τη μετακίνηση, διόδια, αποζημιώσεις προσωπικού για πρόσθετη απασχόληση και απασχόληση εκτός έδρας, κλπ.), το ύψος του οποίου είναι ιδιαίτερα υψηλό».

Το Υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής που ακολουθεί με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού και της επιχειρηματικότητας, μέσω της άρσης των εμποδίων και της αντιμετώπισης των χρόνιων στρεβλώσεων στην ελληνική οικονομία, και όπως επισημαίνει ο κ. Κ. Χατζηδάκης : «προσβλέπει και αντιμετωπίζει θετικά τη δυνατότητα απλούστευσης της διαδικασίας μεταβίβασης των Φ.Δ.Χ. που προέρχονται από διάσπαση συρμού».

Στην κατεύθυνση αυτή απαιτείται η συντονισμένη, σφαιρική και σε βάθος μελέτη της νομοθεσίας προκειμένου να εντοπιστούν ενδεχόμενες ασυμβατότητες και να αποφευχθούν προβλήματα εφαρμογής.

Τέλος, όπως υπογραμμίζει ο Υπουργός κ. Κ. Χατζηδάκης : «υπό το ίδιο πρίσμα δύναται να εξεταστεί και η δυνατότητα μείωσης του κόστους μεταβίβασης που προκύπτει από την καταβολή του τέλους άδειας οχήματος. Το θέμα αυτό έχει ήδη τεθεί υπόψη του Υπουργείου Οικονομικών.»