Περαιτέρω πιέσεις θα δεχθεί μεγάλος αριθμός δανειοληπτών στην Ελλάδα με την αύξηση του βασικού επιτοκίου που αποφάσισε η Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στο 1,25% καθώς θα συμπαρασύρει αυτόματα προς τα πάνω όλα τα επιτόκια δανείων που είναι συνδεδεμένα με το επιτόκιο αυτό.

Ειδικότερα, η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ δημιουργεί ανησυχίες, ιδιαίτερα σε όσους έχουν λάβει στεγαστικά δάνεια με επιτόκιο που είναι συνδεδεμένο με το επιτόκιο της ΕΚΤ, τα οποία υπολογίζονται στο 35%-40% περίπου των συνολικών δανείων που έχουν χορηγηθεί. Πρόκειται δηλαδή για δάνεια που ανέρχονται σε 25-32 δισ. ευρώ.

Με την αύξηση του βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ κατά 0,25%, για ένα στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ, με χρονική διάρκεια 20 ετών που μέχρι σήμερα είχε επιτόκιο 3,75% και δόση 593 ευρώ, το επιτόκιο θα αυξηθεί αυτόματα στο 4% και η δόση στα 606 ευρώ. Μεγαλύτερες θα είναι οι επιβαρύνσεις στη μηνιαία δόση για δάνεια 200.000 ευρώ κλπ.

Στην περίπτωση που οφειλές από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες ύψους 30.000 ευρώ και βρίσκεται σε πρόγραμμα αποπληρωμής για 10 χρόνια με επιτόκιο 11,25%, η μηνιαία δόση είναι 418 ευρώ. Για κάθε 0,25 της μονάδας αύξηση στο επιτόκιο η μηνιαία δόση ανεβαίνει κατά 5 ευρώ.

Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους αναμένεται ότι θα ακολουθήσουν άλλες δύο αυξήσεις του βασικού ευρωπαϊκού επιτοκίου από 0,25% η κάθε μία. Στόχος της διοίκησης της ΕΚΤ είναι, μέχρι το τέλος του 2011, το βασικό επιτόκιο να έχει ανέλθει σε 1,75%.

Ως αποτέλεσμα των αυξήσεων αυτών ένας σημαντικός αριθμός τραπεζικών πελατών που σήμερα αποπληρώνουν οριακά τις δόσεις θα αντιμετωπίσει ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες.

newsbeast.gr