Σε δωρεάν διανομές τροφίμων και συσσιτίων πρόκειται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας και η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικών Δομών του Δήμου, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα "Δωρεάν Διανομή τροφίμων και συσσιτίων έτους 2013 από τα αποθέματα στους απόρους της χώρας" του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι δημότες που δικαιούνται να συμμετέχουν στις Διανομές Τροφίμων ή Συσσιτίων πρέπει να είναι άποροι, με βάση τα παρακάτω οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια:

1.Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 ευρώ

2.Για την άπορη οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή ο αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700 ευρώ

3.Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος με ένα προστατευόμενο μέλος ή ο αιτών/ούσα και δύο προστατευόμενα μέλη):μέχρι και 11.520 ευρώ

4.Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δύο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη):μέχρι και 14.400ευρώ

5.Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη):μέχρι και 17.280 ευρώ

6.Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3,το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880ευρώ

Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, τα ο εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

Ως μέλη της οικογένειας, θεωρούνται ο σύζυγος και η σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, όσοι δημότες πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, πρέπει να το δηλώσουν άμεσα στα ΚΕΠ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Αρκαλοχώρι/ Καστέλλι/ Θραψανό). Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται από τη Δευτέρα 15 Απριλίου έως την Τετάρτη 15 Μαΐου 2013 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλούν σχετικές πληροφορίες για αυτά, επικοινωνώντας με τα ΚΕΠ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας όπως παρακάτω:

• ΚΕΠ Αρκαλοχωρίου: τηλ. 2891340500-501-502

• ΚΕΠ Καστελλίου: τηλ. 2891340141

• ΚΕΠ Θραψανού: τηλ. 2891041838