Κλειστό θα παραμείνει έως και τις 16 Απριλίου 2013 το τμήμα από τον οικισμό των Λάκκων έως το οροπέδιο του Ομαλού, λόγω των αναγκαίων εργασιών του 2ου υποέργου, Κατασκευή τμήματος Λάκκοι – Ομαλός, του έργου Βελτίωση οδικού Άξονα Φουρνές - Λάκκοι – Ομαλός, που καθιστούν απαραίτητη τη διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στην αναφερόμενη στο θέμα επαρχιακή οδό, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στον τόπο του έργου μπορεί να γίνεται μέσω υπαρχόντων αγροτικών – δημοτικών δρόμων που παρακάμπτουν την θέση των έργων.

Η κυκλοφοριακή σύνδεση από την περιοχή των Χανίων και του Βόρειου οδικού άξονα γενικότερα προς την περιοχή του Ομαλού θα μπορεί να διεξάγεται μέσω του δρόμου Αλικιανός – Πρασσές – Σέμπρωνας – Πέτρα Σελί - Ομαλός.