14 ιστοχώρους για την ενημέρωση των πολιτών κατασκεύασε και θέτει σε εφαρμογή η Δ/νση Πληροφορικής της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, σε συνεργασία με τα 14 Κέντρα Υγείας του νησιού.

Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της παρουσία του Υποδιοικητή, αρμόδιου για το θέμα κ. Γιώργου Νεοφώτιστου, με τους Δ/ντες και στελέχη των Κ.Υ. , οι οποίοι ενημερώθηκαν αναλυτικά και εκπαιδεύτηκαν για την νέα εφαρμογή.

Έτσι σήμερα κάθε Κέντρο Υγείας έχει την ιστοσελίδα του, η οποία αναμένεται ότι έως το τέλος του μήνα Απριλίου θα έχει ενημερωθεί ολοκληρωμένα και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία με επικαιροποιημένα στοιχεία που αφορούν την κάθε μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Στόχος της ως άνω ενέργειας η έγκυρη και άμεση ενημέρωση κάθε πολίτη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες κάθε Κ.Υ., τις δραστηριότητες που αναπτύσσει, τους τρόπους επικοινωνίας και κυρίως τα προγράμματα εφημεριών και πορείας που εκτελούν οι γιατροί του.

Η ηλεκτρονική Δ/νση είναι: www.hc-crete.gr/istoselides-kentrwn-ygeias-kritis