Μεγαλύτερη εισφορά αλληλεγγύης αναμένεται να πληρώσουν το 2013 εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι, καθώς θα είναι υποχρεωμένοι να καταγράψουν στη φορολογική τους δήλωση (Ε1) όλα τα εισοδήματα που είχαν το 2012, ανεξαρτήτως από το εάν αυτά είχαν φορολογηθεί με άλλο τρόπο.

Τα εισοδήματα που μέχρι το 2012 δηλώνονταν προαιρετικά, φέτος θα προσμετρηθούν στα βασικά εισοδήματα και ακολούθως επί του νέου συνόλου θα υπολογιστεί η εισφορά αλληλεγγύης.

Συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι θα οφείλουν να αναγράψουν στο Ε1 τυχόν επιδόματα, αναπηρικές συντάξεις, κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, κέρδη από πωλήσεις μετοχών, τόκους από καταθέσεις, ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του ελληνικού Δημοσίου που εισπράχθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, ακόμα κι αν αυτά είχαν αυτοτελή φορολόγηση.

Τα συγκεκριμένα εισοδήματα θα υπαχθούν σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης με συντελεστές 1% -4%. Στην περίπτωση που κάποιος μισθωτός για παράδειγμα απέκτησε εισόδημα 14.000 ευρώ και είχε κέρδη από μετοχές 6.000 ευρώ, θα πληρώσει εισφορά αλληλεγγύης επί των 20.000 ευρώ που είχε το 2012. Δηλαδή θα πληρώσει φόρο 200 ευρώ.

Στον ανωτέρω φορολογούμενο έχουν παρακρατηθεί 140 ευρώ και θα κληθεί να πληρώσει επιπλέον 60 ευρώ εισφορά για τα εισοδήματα που είχε από μετοχές.

Σημειώνεται ότι η εισφορά αλληλεγγύης θα ισχύει έως το 2015 και υπολογίζεται επί ολόκληρου του ποσού ως εξής:

* Από 12.000 έως 20.000 ευρώ 1%

* Από 20.001 έως 50.000 ευρώ 2%

* Από 50.001 έως 100.000 ευρώ 3%

* Άνω των 100.001 ευρώ 4%

news247.gr