Στο υψηλότερό του σημείο από τον Οκτώβριο του 2009 βρέθηκε τον Μάρτιο ο δείκτης οικονομικού κλίματος του ΙΟΒΕ.

Πιο συγκεκριμένα ανέβηκε στις 88,1 από 86,9 μονάδες. Η έρευνα δεν αποτύπωσε τις τελευταίες εξελίξεις της Κύπρου και η βελτίωση των προσδοκιών σύμφωνα με το ΙΟΒΕ αποδίδεται στο ότι οι πολύ μεγάλες αβεβαιότητες που χαρακτήριζαν την προηγούμενη χρονιά έχουν αμβλυνθεί, ενώ η συμπεριφορά των οικονομικών μονάδων, νοικοκυριών και επιχειρήσεων βρίσκεται σε φάση προσαρμογής στα νέα δεδομένα. Επίσης, σύμφωνα με τους τεχνοκράτες του ιδρύματος στην αλλαγή συνέτειναν και οι αποπληρωμές μέρους των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, ενώ και η κινητικότητα στον τομέα των επενδύσεων, η επιστροφή καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα επιδρούν θετικά.

Ομως, λέει το ΙΟΒΕ, ταυτόχρονα η ανεργία εξακολουθεί να αυξάνεται, ειδικά η μακροχρόνια ανεργία, εξέλιξη που επηρεάζει δυσμενώς μια σειρά από οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους, από τη φοροδοτική ικανότητα και τους πόρους των ασφαλιστικών ταμείων έως την κοινωνική συνοχή.

ethnos.gr