Ανοιχτή επιστολή απέστειλε ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Γ. Δεικτάκης στους Δημάρχους Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας. Με την επιστολή του ο κ. Δεικτάκης ζητά να αποσύρουν τις παραιτήσεις τους οι δύο Δήμαρχοι καθώς όπως αναφέρει αν παρέλθει 1 μήνας από την υποβολή τους γίνονται αυτοδικαίως αποδεκτές.

Η επιστολή αναλυτικά:

"Κύριοι Δήμαρχοι,

έλαβα τις επιστολές παραίτησής σας και εκτίμησα την ευαισθησία σας και την σθεναρή αντίδρασή σας για την συρρίκνωση των Υπηρεσιών που υπηρετούν τους πολίτες και αποδυναμώνουν την άσκηση των καθηκόντων σας.

Όμως κύριοι Δήμαρχοι, θεωρώ ότι οι παραιτήσεις σας, αν παρέλθει 1 μήνας από την υποβολή τους γίνονται αυτοδικαίως αποδεκτές.

Σ’ αυτήν την περίπτωση θα αποστερήσετε από την μέχρι τώρα πανάξια εκπροσώπηση υπέρ των δημοτών σας, την θέση των Δημάρχων, που πιθανόν στη συνέχεια να αποδειχθεί περισσότερο αναγκαία.

Με την ελπίδα και την βεβαιότητα ότι η επιθυμία μου συμπίπτει με αυτήν των δημοτών σας, σας καλώ να αποσύρεται τις παραιτήσεις σας και να συνεχίσουμε μαζί, διεκδικώντας την επίλυση των προβλημάτων των περιοχών σας."