Το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, διοργανώνει Πιστοποιημένα Προγράμματα για εργοδότες που επιθυμούν να επιμορφωθούν για ν’ αναλάβουν οι ίδιοι καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρησή τους (με λιγότερους από 50 εργαζόμενους) και εντάσσονται στην Γ΄ κατηγορία επικινδυνότητας.

Στην Κατηγορία Γ΄ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 294/88, ανήκουν επιχειρήσεις με οικονομική δραστηριότητα: Γεωργία, Κτηνοτροφία, Εμπόριο, Εστιατόρια, Ξενοδοχεία, Επικοινωνίες, Μεταφορές, Αποθηκεύσεις, Τράπεζες και λοιπά οικονομικά ιδρύματα, Ασφάλειες, Διεκπεραιώσεις υποθέσεων, Ενοικιάσεις κινητών και ακινήτων και λοιπές υπηρεσίες εκτός από τις υπηρεσίες περισυλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας ακαθάρτων που υπάγονται στην Β΄ Κατηγορία, Διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.

- Κόστος Συμμετοχής για μέλη του Επιμελητηρίου Ηράκλειου 50€ και για μη μέλη: 85€

- Διάρκεια επιμόρφωσης: 10 ώρες

- Τμήματα 35 ατόμων

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για τους ίδιους τους εγγεγραμμένους στο Πρόγραμμα οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ν’ αντικατασταθούν από συγγενικά άτομα ή υπάλληλους επιχείρησης.

Τα σεμινάρια θα ελέγχονται από τις αρμόδιες για τον έλεγχο καλής εκτέλεσης των προγραμμάτων υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου στο τέλος κάθε σεμιναρίου θα απονέμει Βεβαιώσεις Επιμόρφωσης σε όσους καταρτιζόμενους ολοκληρώσουν το πρόγραμμα κατάρτισης, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς όρους.

Αιτήσεις συμμετοχής στο ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Επιμελητηρίου Ηρακλείου: Κορωναίου 9, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ.κέντρο:2810342136, 2810302730 Fax:2810227189 e-mail: [email protected] www.katartisi.gr fb: www.facebook.com/KekTechnikesScholes