Ξεκινούν τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2013 από τον εργολάβο για λογαριασμό της ΔΕΥΑΒΑ οι εργασίες για την αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης εντός του οικισμού Μαραθοκεφάλας Δ. Πλατανιά, που εντάσσεται στο ευρύτερο έργο αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης εντός οικισμών του Δήμου -προϋπολογισμού μελέτης 1,6εκ. ευρώ - και το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Για το λόγο αυτό θα γίνει μερική παρεμπόδιση της κυκλοφορίας στο τμήμα της οδού που συνδέει τον οικισμό της Μαραθοκεφάλας με την επαρχιακή οδό 10 (από τη διασταύρωση με την Επαρχιακή Οδό 10 Κολυμβάρι – Σπηλιά και σε μήκος 1.100 μέτρων μέχρι τη δεξαμενή του οικισμού Μαραθοκεφάλας).

Η παρεμπόδιση της κυκλοφορίας, που αναμένεται να διαρκέσει από την έναρξη των εργασιών και μέχρι την 10-05-2013, θα γίνει για την κατασκευή του κεντρικού αγωγού ύδρευσης κατά μήκος του δρόμου, των διανομέων συνδέσεων ύδρευσης στις κατά πλάτος τομές του δρόμου και την κατασκευή του φρεατίου καθαρισμού εντός του τμήματος του δρόμου αυτού, όπως προβλέπεται από τη μελέτη του έργου.

Ζητούμε προκαταβολικά την κατανόηση των καταναλωτών και των επισκεπτών των ανωτέρω περιοχών για την όποια όχληση προκληθεί και ενημερώνουμε ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε η αποπεράτωση των προαναφερομένων έργων να επιφέρει τη μικρότερη δυνατή αναστάτωση.