Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Κρήτης και ο Σύλλογος Ξενοδόχων Νομού Ρεθύμνης, διοργανώνουν την Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013, στις 17:00, στο Ξενοδοχείο «Porto Rethymno» ημερίδα με θέμα: «Νόσος των Λεγεωναρίων: Πρόληψη – Αντιμετώπιση».

Το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:

17:00 – 17:30 Εγγραφές.

17:30 – 17:50 Έναρξη Ημερίδας – Χαιρετισμοί.

17:50 Νόσος των λεγεωναρίων: Επιδημιολογική επιτήρηση σε ταξιδιώτες και αναζήτηση της πηγής κρούσματος. Aννα Ψαρουλάκη: Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης)

18:10 Λεγεωνέλλα στην Κρήτη: αποτελέσματα τριετούς εμπειρίας. Δημοσθένης. Χοχλάκης: Κλινικός Βιοχημικός – Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Κρήτης)

18:30 Νομοθεσία – Επιδημιολογική Επιτήρηση Ξενοδοχείων (Παθητική - Ενεργητική Επι-τήρηση) – Εκτίμηση κινδύνου (Risk Assessment). Παρασκευή. Βουμβουράκη: Επόπτης Δημόσιας Υγείας – Δ/νση Δημόσιας Υγείας Π.Ε Ρεθύμνης).

18:50 Δειγματοληψία - Συστήματα που παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα για την ανάπτυξη του βακτηριδίου της Legionella. Νεκτάριος - Νικόλαος. Βουμβουράκης: Επόπτης Δημόσιας Υγείας – Προϊστάμενος Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ε-λέγχου – Δ/νση Δημόσιας Υγείας Π.Ε Ρεθύμνης).

19:10 ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕ

19:40 Πλάνα ασφάλειας και υγιεινής ύδατος (water safety plans) σε δίκτυα ύδρευσης ξενοδοχείων. Χρήστος. Πανούλης: Κτηνίατρος / Μικροβιολόγος Τροφίμων - Περιφερειακό
Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Κρήτης).

20:00 Ελλιπής εφαρμογή μέτρων πρόληψης και αντοχή σε αντιβιοτικά. Βασίλειος. Σανδα-λάκης: Μοριακός Βιολόγος/Βιοπληροφορικός – Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγεί-ας Κρήτης).

20:20 ΣΥΖΗΤΗΣΗ