Στο ορεινό χωριό Πλάτρες της Κύπρου πραγματοποιήθηκε στις 29 και 30 Μαρτίου 2013 η δεύτερη συνάντηση εργασίας των εταίρων του έργου ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι εταίροι:

--Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης (Επικεφαλής Εταίρος)
--Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας
--Δίκτυο Οινοποιών Ηρακλείου
--Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Τροόδους Κύπρου (η οποία και φιλοξένησε τη συνάντηση)

Οι εταίροι από την Ελλάδα ξεναγήθηκαν από τον Κύπριο Εταίρο, μεταξύ άλλων, στο Κέντρο Κυπριακής Γαστρονομίας στο χωριό Βουνί (ένα από τα παλαιότερα κρασοχώρια της Κύπρου).

Στο Κέντρο, το οποίο πρόσφατα ξεκίνησε να λειτουργεί, είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν ως επισκέπτες τοπικά γαστρο-οινικά προϊόντα. Ανάλογο Κέντρο (Κρητικής Γαστρονομίας) ετοιμάζεται από την Περιφέρεια Κρήτης – ΠΕ Ρεθύμνης στην Αργυρούπολη Ρεθύμνου και αναμένεται να λειτουργήσει εντός των προσεχών μηνών, ενώ το έργο στο σύνολό του προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τη δύσκολη για την Κύπρο συγκυρία, τόσο η οργάνωση της τεχνικής συνάντησης όσο και η φιλοξενία υπήρξαν άψογες.

Το έργο ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ είναι προσανατολισμένο στον γαστρονομικό τουρισμό, ο οποίος αναβαθμίζει την ταξιδιωτική εμπειρία, ελκύει ειδικού ενδιαφέροντος τουρίστες, τους λεγόμενους γαστροτουρίστες, και αναζωογονεί σημαντικά τις περιοχές της υπαίθρου, εξασφαλίζοντας επισκέπτες όλο το χρόνο. Μέσα από τέτοιες δράσεις εμπλουτισμού και διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, προορισμοί όπως η Κρήτη και η Κύπρος μπορούν να εδραιωθούν και να παραμείνουν στο προσκήνιο της ευρωπαϊκής και της διεθνούς τουριστικής αγοράς.

Το έργο ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013”, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και εθνικών πόρων της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20%.