Ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια των εργασιών κατασκευής του έργου «Βελτίωση & Συντήρηση του Ε.Ο.Δ. Κρήτης 3ο υποέργο Βελτίωση & Συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης του Ε.Ο.Δ. Κρήτης» θα πραγματοποιηθούν εργασίες

α) Από κόμβο Αρμένοι και για περίπου 1.500,00μ – χ.θ. (περίπου) 13+000 έως 17+000 Χρόνος κατασκευής του τμήματος: Πέμπτη 18-4-2013

β) Από 2ο κόμβο Σούδας έως τέλος Αυτοκινητόδρομου (8.000,00μ. περίπου)

Χρόνος κατασκευής του τμήματος: από Σάββατο 13-4-2013 έως Δευτέρα 15-4-2013

γ) Διαδρομή Πλατανιάς Ταυρωνίτης (11.000,00μ. περίπου)

Χρόνος κατασκευής του τμήματος: από Πέμπτη 11-4-2013 έως Παρασκευή 12-4-2013

δ) Κόμβος Ταυρωνίτη
Χρόνος κατασκευής του τμήματος: από Τρίτη 9-4-2013 έως Τετάρτη 10-4-2013

ε) Κόμβος Βαμβακόπουλου και κόμβος Μουρνιών
Χρόνος κατασκευής του τμήματος: από Τρίτη 16-4-2013 έως Τετάρτη 17-4-2013

Οι παραπάνω ημερομηνίες είναι δυνατόν να τροποποιηθούν ανάλογα με την πρόοδο του έργου και τις καιρικές συνθήκες

Παρακαλούνται οι οδηγοί και οι χρήστες της οδού να συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση όπως αυτή θα τους υποδεικνύεται επί τόπου του έργου (κατάλληλη σήμανση – οδηγίες προσωπικού) για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και την αποφυγή ατυχημάτων.