Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ενημερώνει ότι την Τετάρτη 10-04-2013 αναρτάται στην προαναφερόμενη υπηρεσία ο προσωρινός πίνακας των φορέων εκπροσώπησης για το πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής τροφίμων σε απόρους, έτους 2013 (ΚΥΑ 279/23460/22-02-2013, ΦΕΚ Β΄ 414).

Ενστάσεις κατά των παραπάνω αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν εγγράφως στην άνω υπηρεσία από την Πέμπτη 11-04-2013 έως και την Τετάρτη 17-04-2013.