Ο Δήμος Φαιστού σε συνεργασία με τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου, πραγματοποίησε το προηγούμενο διάστημα εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στα σχολεία του Δήμου σχετικά με το εν λόγο ζήτημα. 

Συγκεκριμένα, η Κοινωνική Λειτουργός του Δήμου Φαιστού κ. Φούρναρη Χαρίκλεια πραγματοποίησε ενημερωτικές ομιλίες σε μαθητές Λυκείων και Γυμνασίων του Δήμου κατά τις οποίες αναδείχτηκαν οι κοινωνικές προεκτάσεις του φαινομένου που φαίνεται να παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις στις σχολικές κοινότητες τα τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα παρουσιάστηκαν προτάσεις οι οποίες έχουν ως ευρύτερο στόχο την μείωση και εξάλειψη του φαινομένου στα πλαίσια της μαθητικής κοινότητας. 

Βασικός σκοπός της παραπάνω δράσης ήταν η πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη των φαινομένων εκφοβισμού και βίας στο σχολικό πλαίσιο. Η ενδυνάμωση των μαθητών και η καλλιέργεια ενσυναίσθησης επί του ζητήματος, συμπληρώνουν το περιεχόμενο των γενικότερων στόχων της δράσης. 

Σε επίπεδο μεταγνωστικών γνώσεων είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός, ότι η όποια ενέργεια εκπαιδευτικού περιεχομένου για την βελτιστοποίηση των γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, μπορεί να βελτιώσει τις διαπροσωπικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές των σχολείων παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τις παρουσιάσεις από την Κοινωνική Λειτουργό ενώ ακολούθησε διάλογος και ερωτήσεις από τους μαθητές. 

Συμπερασματικά, η ύπαρξη κάθε μορφής βίας και εκφοβισμού σχετίζεται με μια οικουμενική πραγματικότητα, η οποία εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με την ηλικία και το φύλο στην εκάστοτε κοινωνική πραγματικότητα. Οι κοινωνικές διαστάσεις και προεκτάσεις του φαινόμενου αναδεικνύουν την ανάγκη για συστηματικές παρεμβάσεις. 

Ολοκληρώνοντας η παραπάνω δράση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ενεργειών και επισκέψεων του Δήμου Φαιστού σε σχολεία της περιοχής θέλοντας να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε θέματα, όπως το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, καθώς και η πρόληψη κατά του aids, οργανώνοντας εκστρατείες ενημέρωσης ξεκινώντας από τον περασμένο Δεκέμβριο με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του ιού του.