Από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Γεώργιο Δεικτάκη υπεγράφη σήμερα η απόφαση της έναρξης της λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων ( Σαμαριάς ).

Έτσι ο Εθνικός Δρυμός από αύριο Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 τίθεται σε λειτουργία από την νότια είσοδο ( Αγ. Ρουμέλη) για τα δύο πρώτα χιλιόμετρα.

Εάν οι καιρικές συνθήκες μεταβληθούν, σε βαθμό που να δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή διέλευση των επισκεπτών, η Δ/νση Δασών Χανίων έχει την δυνατότητα να αποφασίσει για την ρύθμιση της διέλευσης ή και να απαγορεύσει την είσοδο των επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό.