Ούτε ένα ευρώ, δεν έχουν πάρει οι κάτοικοι της Κισάμου - στις περιοχές των οποίων έχουν εγκατασταθεί αιολικά πάρκα - παρά τα όσα ορίζει σαφώς ο Νόμος για τα αντισταθμιστικά οφέλη και ενώ η ΔΕΗ ή ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, εισπράττει το διαβόητο τέλος για τις ΑΠΕ.

Η καταφανής αυτή παράβαση του Νόμου αποκαλύπτεται σε Ερώτηση του Βουλευτή Χανίων της ΝΔ και αντιπροέδρου της Βουλής κ.Χρήστου Μαρκογιαννάκη στην οποία αναφέρονται τα εξής :

"Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3851/4.6.2010, τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος, με το οποίο επιβαρύνεται κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., και παρακρατούνται από τον αρμόδιο Διαχειριστή, αποδίδονται μέχρι ποσοστού 1% επί της προ Φ.Π.Α. τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. στους κατόχους άδειας προμήθειας, με σκοπό να πιστωθούν, έως και κατά το συνολικό αυτό ποσό, οι λογαριασμοί κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των οικιακών καταναλωτών του Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, στον οποίο είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί Α.Π.Ε.

Στον Δήμο Κισάμου λειτουργούν δύο αιολικά πάρκα, στις Τ.Κ. Σηρικαρίου και Λουσακιών.

Παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη παρέλθει δυόμιση και πλέον έτη από την ψήφιση του εν λόγω νόμου και ενώ έχει μειωθεί το ποσοστό απόδοσης του ειδικού τέλους προς τον Δήμο, δεν έχει υπάρξει ακόμη εφαρμογή της ως άνω ρύθμισης προς όφελος των κατοίκων, με αποτέλεσμα τις έντονες διαμαρτυρίες τους.

Δεδομένου ότι η συναίνεση των τοπικών κοινωνιών συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη επενδύσεων σε μια περιοχή, η πολιτεία οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα τις δεσμεύσεις της, σε μια περίοδο, μάλιστα, κατά την οποία οι αντοχές των νοικοκυριών δοκιμάζονται πολλαπλώς από την οικονομική κρίση και που οποιαδήποτε οικονομική ελάφρυνση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ:

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτυών, εάν προτίθεται να παρέμβει για την άμεση εφαρμογή του νόμου και την αναδρομική πίστωση των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των οικιακών καταναλωτών κατά τα ανωτέρω."