Στις 9 Απριλίου 2013 διοργανώθηκε από το Τμήμα Έρευνας & Τεχνολογίας της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης- Ηρακλείου η 3η άσκηση ασύρματων τηλεπικοινωνιών εκτάκτων αναγκών.

Στην άσκηση έλαβαν μέρος από πλευράς ΕΟΔ 10 σταθμοί, οι οποίοι ήταν σε κομβικά σημεία του Νομού Ηρακλείου, έτσι ώστε να αποτελέσουν τον κορμό ενός εναλλακτικού δικτύου επικοινωνιών σε περίπτωση καταστροφής μεγάλης κλίμακας.

Ο ρόλος αυτών των σταθμών είναι αφενός να υποστηρίξουν τις μετακινήσεις και το συντονισμό των κλιμακίων της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Ηρακλείου και αφετέρου να μεταβιβάζουν μηνύματα ανάγκης από και προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Επιπρόσθετα, το Τ.Ε.Τ είναι σε θέση να πραγματοποιεί ζεύξεις μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και υπηρεσιών, προκειμένου να υπάρχει συνεχής ροή επικοινωνίας όταν έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας τα συμβατικά δίκτυα.