Τις εργασίες οι οποίες εκτελούνται για την κατασκευή σύγχρονων δικτύων υποδομής στο Δυτικό Τμήμα της Παλιάς Πόλης, θα επιθεωρήσει αύριο Πέμπτη 11 Απριλίου 2013 και ώρα 10.30 το πρωί, ο Δήμαρχος Χανίων, Μανώλης Σκουλάκης.

Το εν λόγω έργο, προϋπολογισμού 2.080.000 €, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και προβλέπει την κατασκευή αυτόνομου δικτύου πυρόσβεσης, δικτύου οπτικών ινών, δικτύου ύδρευσης, καθώς και τον διαχωρισμό δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων, υπογειοποίηση του εναέριου δικτύου ΔΕΗ, κατασκευή νέου δημοτικού φωτισμού, διαμόρφωση - αποκατάσταση των οδών και ανακατασκευή του πάρκου Μπαλαντίνου.