Ο Ρούσσος - Εμμανουήλ Παπαδάκης, αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου, πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος απέστειλε στις κατά τόπους εισαγγελίες της χώρας διευκρινήσεις σχετικά με τον νόμο 4039/2012 και τι αυτός ορίζει για την προστασία των ζώων, εφιστώντας έτσι την προσοχή στους εισαγγελικούς λειτουργούς για τα εγκλήματα εις βάρος των ζώων.

Τα σημαντικότερα σημεία της εγκυκλίου είναι :

1. Η διευκρίνιση ότι η αστυνομία είναι καθ ύλην όργανο για τις κακοποιήσεις, που δεν υπάρχει μέσα στον 4039. Υπήρχαν περιπτώσεις αστυνομικών που αρνούντο να επιληφθούν υποθέσεων κακοποίησης ζώων και τα παρέπεμπαν στην δημοτική αστυνομία

2.Η σημαντικότατη διευκρίνιση της έννοιας της παθητικής κακοποίησης των ζώων, κάτι το οποίο αγνοούν εισαγγελείς και αστυνομικοί
και ενδεικτικά αναφέρει μερικές από αυτές.

3.Η υποχρέωση αστυνομίας για την τήρηση της αυτόφωρης διαδικασίας και της αυτεπάγγελτης δίωξης και για την ενεργητική και την παθητική κακοποίηση, καθώς και η μη καταβολή του παραβόλου των 100 ευρώ.

4. Η σίτιση από κάθε πολίτη των αδέσποτων ζώων

5.Η υποχρέωση των εισαγγελέων για παρέμβαση στα κυνοκομεία, κάτι το οποίο δεν έκανε μέχρι τώρα μεγάλος αριθμός εισαγγελέων καθώς και η υποχρέωσή τους για προσωρινή, ή και οριστική αφαίρεση των κακοποιημένων ζώων καθώς και η εντολή μη επαναπόκτησης ζώων.

6..Η υποχρέωση των ανακριτικών αρχών να διεξάγουν έρευνα πριν την αποστολή της δικογραφίας στις εισαγγελίες και τέλος

7. Η δυνατότητα άρσης του απορρήτου σε περιπτώσεις κακοποίησης των ζώων

Αυτά είναι τα σημαντικότερα σημεία της εγκυκλίου.

Η εγκύκλιος έγινε με την συνεργασία της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας μετά την Ημερίδα με θέμα «Τα παρεμπίπτοντα ζητήματα του δικαιϊκού μας συστήματος απέναντι στις κοινοτικές οδηγίες, την εφαρμογή τους και την ευρύτερη κοινωνική αποδοχή» που διεξήχθη στις 18/2σε συνεργασία των δύο Φορέων , της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και της Ομοσπονδίας.