Με απάντηση του το Υπουργείο Ανάπτυξης επισημαίνει στην Αναφορά του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ν. Ηρακλείου Βασίλη Κεγκέρογλου - σχετικά με τη γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις στο ΕΣΠΑ - ότι στόχος είναι η ταχεία απελευθέρωση των κοινοτικών κονδυλίων και η λήψη πρωτοβουλιών για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Πιο συγκεκριμένα το Υπουργείο επισημαίνει ότι λαμβάνονται:

Πρωτοβουλίες σχετικές με την υλοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ. Προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, έχουν ήδη ολοκληρωθεί συγκεκριμένες θεσμικές παρεμβάσεις για την άρση καθυστερήσεων στην εκτέλεση των έργων. «Για την αντιμετώπιση της ρευστότητας των αναδόχων θεσπίστηκε διάταξη με την οποία προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στις διακηρύξεις. 

Η διάταξη αυτή επεκτάθηκε ώστε να περιλαμβάνει τις εν εξελίξει συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις έργων που ανατίθενται από τους ΟΤΑ α βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα καθώς και τα έργα που έχουν προκηρυχθεί με πρόβλεψη προκαταβολής μικρότερης του 10%. Επίσης το Υπουργείο έχει θεσπίσει πρόσφατα συμπληρωματικές ρυθμίσεις απλοποίησης και αποφυγής καθυστερήσεων στη διαδικασία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων», αναφέρει στην απάντηση του προς τον κ. Κεγκέρογλου.

Ενώ για την πρόταση δημιουργίας μεικτής επιτροπής για την απλούστευση διαδικασιών και την επιτάχυνση των έργων του ΕΣΠΑ το Υπουργείο τονίζει ότι είναι στη διάθεση της ΠΕΔ Κρήτης, για τη συζήτηση επί συγκεκριμένων προτάσεων περαιτέρω απλοποίησης των διαδικασιών υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.

«Εξάλλου στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων για την αυτοδιοίκηση, το Υπουργείο συμμετέχει μαζί με το Υπ. Εσωτερικών σε ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ για τον πυλώνα 3 «Ενίσχυση της ικανότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την εκπόνηση και εφαρμογή επενδυτικών προγραμμάτων και τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων», καταλήγει η απάντηση του Υπουργείου στον κ. Κεγκέρογλου.