Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα «Τηλεϊατρικής» ξεκινάει ο Δήμος Φαιστού στο Περιφερειακό Ιατρείο Ζαρού. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την οργάνωση και υποστήριξη της Vodafone, το συντονισμό του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας, τη συμμετοχή του Ιατρικού Αθηνών ως το κεντρικό Νοσοκομείο και την τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση της Vidavo.

Η Δήμαρχος Φαιστού Μαρία Πετρακογιώργη παρέλαβε από το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας μια βαλίτσα που περιέχει όλα τα μηχανήματα του προγράμματος τα οποία παρέδωσε στον ιατρό κ. Λουλάκη Γρηγόρη, ΕΒ Γενικής Ιατρικής. Τα μηχανήματα αυτά είναι άκρως απαραίτητα προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι δωρεάν εξετάσεις στους δημότες μας. Να σημειωθεί ότι ο ιατρός θα εκπαιδευτεί για το πρόγραμμα από προσωπικό της εταιρείας Vidavo.

Ο εξοπλισμός που παρέλαβε ο Δήμος Φαιστού είναι:

• SelfCheck™ ECG – Καταγραφέα ηλεκτροκαρδιογράφηματος 1-απαγωγής ή/και 12-απαγωγών (συμπεριλαμβανομένων 60 ηλεκτροδίων μιας χρήσης) 

• Oxy Pro – Οξύμετρο για τη μέτρηση του επιπέδου κορεσμού οξυγόνο στο αίμα και του σφυγμού

• SpiroPro –Σπιρόμετρο για την καταγραφή πολλαπλών παραμέτρων της πνευμονικής λειτουργίας (SVC,FVC,FEV,FEV 1/FVC, FEV3,FEV3/FVC, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, and FEF25%-75%) (συμπεριλαμβα-νομένων 60 χάρτινων επιστομίων) 

• Easy2Check – Πιεσόμετρο και γλυκοζόμετρο 2σε1 (συμπεριλαμβανο-μένων 100 ταινιών λήψης δείγματος, 100 συσκευών λήψης δείγματος και διαλύματος) 

• Συσκευή PDA εφοδιασμένη με κάρτα SIM 

Το πρόγραμμα Τηλεϊατρικής αφορά στη διαδικασία λήψης εξετάσεων (καρδιογράφημα, σπιρομέτρηση κ.λπ.) σε ασθενείς ή/και δημότες μας, μέσω ειδικών ιατρικών μηχανημάτων, που έχουν παραχωρηθούν στο Δήμο μας. 

Στη συνέχεια για τις εξετάσεις αυτές προβλέπεται η ηλεκτρονική αποστολή τους (ανώνυμα) στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, μέσω του δικτύου κινητής επικοινωνίας της Vodafone, με σκοπό την παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών υγείας ως και υπηρεσιών ιατρικής συμβουλής από ειδικευμένους Ιατρούς (καρδιολόγους και πνευμονολόγους) που απαντούν με τον ίδιο τρόπο. 

Το πρόγραμμα της Τηλεϊατρικής καλύπτει τους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, αλλά και τους πολίτες που θεωρούνται «υψηλού κινδύνου» (για παράδειγμα παχύσαρκοι, καπνιστές κ.ά.). 

Τα οφέλη για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα είναι η δυνατότητα προληπτικής ιατρικής, αλλά και η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των δημοτών, εφόσον καταργούνται οι γεωγραφικοί περιορισμοί και παρέχεται η δυνατότητα σε όλους είτε χρόνιους ασθενείς, είτε «υψηλού κινδύνου» να ελέγχονται άμεσα, στον τόπο διανομής τους. 

Το πρόγραμμα θα αρχίσει να λειτουργεί σε σύντομο χρονικό διάστημα στο Περιφερειακό Ιατρείο Ζαρού όπου μια φορά την εβδομάδα και κατόπιν ραντεβού θα εξετάζονται οι πολίτες.

Η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται σε συνδυασμό και με άλλες δράσεις του Δήμου Φαιστού στον τομέα της Υγείας, απόδειξη ότι η Δημοτική Αρχή είναι ευαισθητοποιημένη σε τέτοια ζητήματα που αφορούν όλους τους πολίτες. 

Να αναφέρουμε πως η μονάδα κινητής Μαστογραφίας που επισκέφτηκε Δ.Δ. του Δήμου, το περασμένο καλοκαίρι, καθώς και το πιο πρόσφατο παράδειγμα, με το πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής για τους μαθητές είναι μερικές μόνο από τις δράσεις στον τομέα αυτό. Υπενθυμίζουμε επίσης, ότι συνεχίζεται το καινοτόμο πρόγραμμα για την Υγεία με τη λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου, που υπάρχει ήδη στο Δήμο Φαιστού.