Τις εργασίες κατασκευής σύγχρονων δικτύων υποδομής στο Δυτικό Τμήμα της Παλιάς Πόλης, επιθεώρησε σήμερα ο Δήμαρχος Χανίων, Μανώλης Σκουλάκης, συνοδευόμενος από τους αρμόδιους Αντιδημάρχους Νίκο Ξυνίδη και Μανώλη Κεμεσίδη, τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, Γαβριήλ Κουρή και υπηρεσιακούς παράγοντες.

Ο κ. Σκουλάκης ενημερώθηκε από τον ανάδοχο του έργου για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών εκφράζοντας ταυτόχρονα την ικανοποίηση του για την πορεία εξέλιξης αυτών, καθώς όπως επισημάνθηκε από τον εργολάβο, το εν λόγω έργο πρόκειται να ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο – Οκτώβριο του 2013, πολύ γρηγορότερα δηλαδή από την ημερομηνία που προβλέπει η σύμβαση (Μάιος του 2014).

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Χανίων, «το Δυτικό Τμήμα της Παλιάς Πόλης, με την ολοκλήρωση των εργασιών, θα αλλάξει ριζικά όψη, αφού θα έχει αποκατασταθεί και αναβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό η φυσιογνωμία και αισθητική της περιοχής ενώ παράλληλα διασφαλίζεται στο μέγιστο βαθμό και η πυροπροστασία της».

Το έργο, προϋπολογισμού 2.080.000 €, χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Περιλαμβάνει τις οδούς Πόρτου, πάροδοι Πόρτου, Δούκα, Σκουφών, πάροδος Κονδυλάκη, Μόσχων, Θεοφάνους, πάροδοι Θεοτοκοπούλου, Γαμπά, Αγγέλου, Δαμασκηνών, Ρίτσου, πάροδος Μελετίου Πηγά.

Προβλέπει την κατασκευή αυτόνομου υπόγειου δικτύου πυρόσβεσης με κατασκευή δεξαμενής νερού και θάλαμο αντλητικού συγκροτήματος, την κατασκευή δικτύου ομβρίων, το διαχωρισμό των δικτύων ακαθάρτων και ομβρίων σε τμήμα της περιοχής επέμβασης, την υπογειοποίηση του εναέριου δικτύου της ΔΕΗ, την εγκατάσταση κεντρικού δικτύου οπτικών ινών, την κατασκευή νέου δημοτικού φωτισμού, τη διαμόρφωση - αποκατάσταση των οδών και την ανακατασκευή του πάρκου Μπαλαντίνου.

Μέχρι σήμερα έχουν καυασκευαστεί όλα τα δίκτυα υποδομών (δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο δημοτικού φωτισμού, δίκτυο οπτικών ινών, δίκτυο ομβρίων, διαχωρισμός δικτύου ομβρίων και ακαθάρτων), έχουν τοποθετηθεί πυροσβεστικοί κρουνοί, έχει γίνει πλακόστρωση συνολικής επιφάνειας 2,5 χλμ - σε ποσοστό 55% επί του συνόλου - έχει πραγματοποιηθεί μέρος της κατασκευής του πάρκου Μπαλαντίνου και έχει ξεκινήσει η κατασκευή της Δεξαμενής.