Ενημέρωση-εκπαίδευση των μηχανικών της Περιφέρειας Κρήτης στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα διαχείρισης έργων πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα βάσης ηλεκτρονικών δεδομένων, μέσω του οποίου οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Περιφέρειας θα είναι διασυνδεμένες μεταξύ τους, ώστε να αντλούνται στοιχεία για την πρόοδο εκτέλεσης των έργων στο νησί.

Παράλληλα για την ενημέρωση του πολίτη, το πρόγραμμα αυτό θα διασυνδεθεί με το Παρατηρητήριο Έργων της Περιφέρειας Κρήτης-Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής, Δυτικής Κρήτης, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να έχουν την δυνατότητα πληροφόρησης για τα εκτελούμενα έργα.