Μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Γεωργίου Δεικτάκη πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί σύσκεψη στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με θέμα τον σχεδιασμό για την διαχείριση των υδάτων στα πλαίσια κατάρτισης του διαχειριστικού σχεδίου Κρήτης.

Στη σύσκεψη μετείχαν ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΧ κ. Κων/νος Φιλιππάκης και στελέχη των υπηρεσιών της Δ/νσης Υδάτων, της Δ/νσης Περιβάλλοντος, και της Δ/νσης Υγιεινής ΠΕ Ηρακλείου.

Ειδικότερα κατά την διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν :

1. Ο σχεδιασμός του Δήμου Χερσονήσου για τη διάθεση των επεξεργασμένων εκροών των βιολογικών καθαρισμών του Δήμου αλλά και των οικιστικών παραθεριστικών συνεταιρισμών της περιοχής.

2. Η χρήση των υδατικών πόρων και η μελλοντική λειτουργία του φράγματος Αποσελέμη.

3. Η προστασία των υδάτων και συγκεκριμένα των υπόγειων υδροφορέων.

Η δρομολόγηση μιας σειράς συγκεκριμένων δράσεων και έργων που συζητήθηκαν στη σύσκεψη θα συμβάλουν στους στόχους που προαναφέρθηκαν.

Ο Γενικός Γραμματέας δήλωσε ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία των Υδάτων καταρτίζει το διαχειριστικό σχέδιο της Κρήτης που συνεπικουρείται από τους επιστημονικούς φορείς της Κρήτης.

Στη συνέχεια ο κ. Δεικτάκης αναφέρθηκε στην αγαστή συνεργασία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του Δήμου Χερσονήσου στο πλαίσιο αυτό της διαχείρισης των υδάτων αλλά και των σχετικών αδειοδοτήσεων που θα εκδώσει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Επίσης τόνισε ότι πρωταρχικό μέλημα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης είναι η προστασία των υδάτων, του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε ότι η Δημοτική Αρχή στα πλαίσια του σχεδιασμού δρομολογεί όλα τα έργα και τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να προστατευθούν τα νερά της περιοχής και το περιβάλλον γενικότερα.

Επίσης ανέφερε ότι εναρμονίζεται πλήρως με την πρόσφατη εκδοθείσα νομοθεσία για την προστασία των υδάτων και των υγροτόπων και τόνισε ότι το ιδιαιτέρου κάλους περιβάλλον της περιοχής θα πρέπει οπωσδήποτε να διατηρηθεί γιατί αυτό είναι ένα από τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα για τον τουρισμό.