Σχετικά με το Πρόγραμμα διάθεσης, επιδοτούμενου από τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γάλακτος στα σχολεία, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, ενημερώνει τις Σχολικές Επιτροπές των Δήμων, τις Επιχειρήσεις Γάλακτος και τους Διακινητές Γάλακτος ότι:

Α) δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Β΄ 247/2013 η με αριθμ. 268/12728/2013 ΚΥΑ «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 657/2008 της Επιτροπής όπως ισχύει κάθε φορά, σχετικά με τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης για τη διάθεση γάλακτος σε μαθητές σχολικών μονάδων».

Β) δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Β΄ 756/2013 η με αριθμ. 769/31145 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 268/12728/2013 (Β΄ 247) Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την επιδότηση κατανάλωσης γάλακτος στα σχολεία.

Πρόκειται για το νομικό πλαίσιο υλοποίησης ενός κοινοτικού προγράμματος στήριξης της κατανάλωσης φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος σε σχολεία.

Δεν προβλέπεται δωρεάν διανομή, όπως στο αντίστοιχο πρόγραμμα διάθεσης φρούτων και λαχανικών, αλλά ενίσχυση επί της τιμής διάθεσης του γάλακτος.

Για τις σχολικές χρονιές 2012-2013 και 2013-2014 η μέγιστη τιμή διάθεσης στους μαθητές ορίζεται στα 0,84 € το λίτρο και το ποσό της ενίσχυσης στα 0,186 € το λίτρο.

Στην ανωτέρω 268/12728/2013 ΚΥΑ περιγράφεται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος συμμετοχής στο πρόγραμμα, οι επιλέξιμοι φορείς και οι υποχρεώσεις που αυτοί αναλαμβάνουν με τη συμμετοχή τους σε αυτό.