Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 50239/Γ7/11/04/2013, του Υ.ΠΑΙ.ΘΠΑ, καλούνται οι ενδιαφερομένων οι οποίοι επιθυμούν να εργασθούν στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και βρίσκονται ήδη εγγεγραμμένοι στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών γενικής παιδείας έτους 2012-2013, να υποβάλουν αίτηση για τα Σ.Κ.Ε.Δ. για τα οποία δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον κατά την πρώτη πρόσκληση.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί η 15η Απριλίου