Την Πέμπτη 11 Απριλίου 2013, ολοκληρώθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ) στο Μαράθι Ακρωτηρίου, ο πειραματισμός C3POJCTD για την αξιολόγηση της στρατιωτικής χρησιμότητάς του σε επιχειρήσεις ναυτικού περιβάλλοντος.

Αντικειμενικός στόχος της παραπάνω αξιολόγησης ήταν να εξετάσει την συνεισφορά του συστήματος στη λήψη αποφάσεων κατά τις επιχειρήσεις ναυτικής απαγόρευσης στην καταπολέμηση της πειρατείας και να επιβεβαιώσει ότι οι παρεχόμενες από αυτό πληροφορίες μπορούν να μεταδοθούν και σε άλλα παρόμοια συστήματα.

Στην επίδειξη της τελευταίας μέρας του πειραματισμού παραβρέθηκε και ο Αρχηγός Στόλου του Ελληνικού Π.Ν., Αντιναύαρχος Παναγιώτης Λίτσας