Σε μια ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα με την επωνυμία «Εστία», συγκεντρώνει το σύνολο της ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων και εποπτευόμενων φορέων του, το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Με επείγουσα εγκύκλιο, που απέστειλε χθες στους διοικητές όλων των ταμείων και των φορέων ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης τους καλεί να εντείνουν τις προσπάθειες τους, ώστε να καλυφθούν οι τελευταίες εκκρεμότητες καθώς το νέο σύστημα θα παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες.

Στην Ενιαία Ηλεκτρονική Βάση Ακίνητης Περιουσίας θα αποτυπώνεται το σύνολο της ιδιόκτητης και μισθωμένης ακίνητης περιουσίας των φορέων εποπτείας του Υπουργείου Εργασίας, (ιδιόκτητα ακίνητα, εκμισθωμένα, ενοικιαζόμενα, κενά), ενώ οι φορείς του υπουργείου θα είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν μέσα σε ένα μήνα για κάθε μεταβολή που αφορά στην ακίνητη περιουσία τους, αναρτώντας και τα σχετικά έγγραφα (διακηρύξεις μίσθωσης, ανάθεσης εργολαβιών, κ.λπ.).

Μεταξύ των στοιχείων που θα εμφανίζονται, περιλαμβάνεται η θέση του ακινήτου με εντοπισμό στο χάρτη και φωτογραφίες, η έκταση του ακινήτου και του οικοπέδου, ο φορέας ιδιοκτησίας και η υπηρεσία που το χρησιμοποιεί, η κατάσταση των ακινήτων (ιδιόκτητα, ιδιοχρησιμοποιούμενα, ενοικιαζόμενα από ή σε τρίτους, κενά), η αντικειμενική αξία, ο τυχόν χαρακτηρισμός (π.χ. διατηρητέο), η χρονολογία κατασκευής κ.λπ.

Στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι να επιτύχει αποτελεσματικότερη οικονομική διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας αλλά και την προσέλκυση του ενδιαφέροντος τρίτων.

Η υπηρεσία θα είναι προσβάσιμη σε κάθε πολίτη και σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργού Εργασίας με τον τρόπο αυτό, «εκπληρώνεται η αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας να διαμορφώνει ένα περιβάλλον εύκολης πρόσβασης, ελέγχου της διοίκησης και πλήρους διαφάνειας, αφού κάθε εργαζόμενος, κάθε συνταξιούχος και κάθε πολίτης θα γνωρίζει με ακρίβεια τόσο την ακίνητη περιουσία των φορέων εποπτείας του Υπουργείου όσο και κάθε αλλαγή που θα συντελείται σε αυτή».

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Δεκέμβριο, η απογραφή όλων των ιδιόκτητων ακινήτων των φορέων του Υπουργείου με στόχο τη μείωση των λειτουργικών δαπανών και τα ακίνητα που περιλαμβάνει έως σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα υπερβαίνουν τα 1.000.

Η ακίνητη περιουσία των Ταμείων περιλαμβάνει οικόπεδα, θέατρα, ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις, κινηματογράφοι, νοσοκομεία κ.ά.

Συνολικά η εμπορική τους αξία ξεπερνά τα 3,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,5 δισ. ευρώ είναι ακίνητα του ΙΚΑ.

newsbeast.gr