Ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Βασίλη Κεγκέρογλου συναντήθηκε σήμερα με τη διοίκηση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού υπαλλήλων ΔΕΗ Ν. Ηρακλείου, με αφορμή την έκδοση της απόφασης του ΥΠΕΚΑ για την πολεοδόμηση της έκτασης.

Η σημαντική αυτή απόφαση του ΥΠΕΚΑ που εκδόθηκε στις 11/04/2013 αποτελεί μεγάλο βήμα για την υλοποίηση της οργανωμένης οίκησης ανάπτυξης από τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό υπαλλήλων ΔΕΗ στις Γούβες.

Ο παραθεριστικός οικοδομικός συνεταιρισμός υπαλλήλων της ΔΕΗ ξεκίνησε το 2000 και το 2001 έλαβε την έγκριση κτήσης γης από το Υπουργείο Γεωργίας.

Η πολύχρονη προσπάθεια των Διοικήσεων και με μια σειρά αποφάσεων των Υπουργείων, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου και των Υπηρεσιών δικαιώθηκε μέσα από την νομοθέτηση νέων κανόνων στο ΥΠΕΚΑ για την απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης αποφάσεων.

Η έκταση προς πολεοδόμηση είναι 268 στρέμματα, από τα 290 συνολικά και μετά την ολοκλήρωση των μελετών αναμένεται να κατασκευαστούν 277 κατοικίες ενώ το ποσοστό των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων θα ανέλθει στο 50% της έκτασης.

Όμοια απόφαση εκδόθηκε στις 04/04/2013 από το ΥΠΕΚΑ για τον οικοδομικό συνεταιρισμό υπαλλήλων ΙΚΑ για την οικιστική ανάπτυξη σε 150 στρέμματα στον Κερατόκαμπο Δήμου Βιάννου.