Ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια των εργασιών κατασκευής του έργου «Βελτίωση & Συντήρηση του Ε.Ο.Δ. Κρήτης 3ο υποέργο Βελτίωση & Συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης του Ε.Ο.Δ. Κρήτης» θα πραγματοποιηθούν εργασίες στο Νομό Ρεθύμνου

α) Από κόμβο Ατσιπόπουλο έως κόμβο Γερανίου

Χρόνος κατασκευής του εν΄ λόγω τμήματος: από χθες Σάββατο 13-4-2013 έως Κυριακή 14-4-2013

β) Κόμβος Ατσιπόπουλου, κόμβος Γερανίου και κόμβος Τυμπακίου

Χρόνος κατασκευής του εν΄ λόγω τμήματος: από χθες Σάββατο 13-4-2013 έως Δευτέρα 15-4-2013

Οι παραπάνω ημερομηνίες είναι δυνατόν να τροποποιηθούν ανάλογα με την πρόοδο του έργου και τις καιρικές συνθήκες

Παρακαλούνται οι οδηγοί και οι χρήστες της οδού να συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση όπως αυτή θα τους υποδεικνύεται επί τόπου του έργου (κατάλληλη σήμανση – οδηγίες προσωπικού) για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και την αποφυγή ατυχημάτων.