Ένα βήμα πιο κοντά βρίσκεται η κατασκευή νέου Βρεφονηπιακού σταθμού στη περιοχή Γαλιά στις Μοίρες Ηρακλείου, ύστερα από έγκριση σχετικού κονδυλίου από την Περιφέρεια, που ξεπερνά το 1,5εκ. ευρώ.

Το ακριβές ποσό που διατίθεται για την ολοκλήρωση και παράδοση του βρεφονηπιακού σταθμού, είναι 1.729.472,8εκ.ευρώ.

Από το συνολικό αυτό ποσό, πάνω από 100.000ευρώ θα διατεθούν για τον εξοπλισμό του σταθμού ενώ το υπόλοιπο αφορά στη δαπάνη κατασκευής του κτηρίου που θα στεγάσει το Βρεφονηπιακό κέντρο.

Επόμενο βήμα για την υλοποίηση του έργου είναι η δημοπράτησή του (οπότε και το συνολικό ποσό που απαιτείται για την ανέγερση του σταθμού, ενδέχεται να μειωθεί, ανάλογα με τις προτάσεις που θα υποβληθούν), και η ανάθεσή σε εργολήπτρια εταιρεία που θα αναλάβει την κατασκευή του.