Απορρίφτηκε πρόταση που είχε υποβληθεί στη Περιφέρεια για την χρηματοδότηση του έργου ανάπλασης της παραλιακής περιοχής της Νέα Αλικαρνασσού, οπότε και είναι δυνατή η υποβολή νέου ολοκληρωμένου φακέλου στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Ελλιπής ο φάκελος

Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης εκ μέρους του Δημοσίου που συμπεριελάμβανε η πρόταση άγγιζε κοντά τα 2,5εκ.ευρώ (2.419.454,76ευρώ), ωστόσο φάκελος που κατατέθηκε και ελέγχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία αξιολογήθηκε αρνητικά καθώς:

1. Δεν προσκομίσθηκαν όλες οι άδειες και εγκρίσεις (έγγραφα ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΗ, κλπ περί διέλευσης δικτύων, στοιχεία κυριότητας, έγκριση αρμόδιας υπηρεσίας Δασών για κοπή των δέντρων).
2. Δεν υπάρχουν αναλυτικές προμετρήσεις για το σύνολο της μελέτης
3. Τα σχέδια των δικτύων(ύδρευση, ακάθαρτα, όμβρια) είναι ελλειπή, χωρίς μηκοτομές και με αρκετές ασυμφωνίες και ασάφειες.
4. Δεν υπάρχει γεωτεχνική έρευνα για τις εκσκαφές των δικτύων
5. Η μελέτη των δικτύων(ύδρευσης, ακάθαρτων, ομβρίων) θα πρέπει να αναφέρεται στους ίδιους δρόμους με την αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης.

Υποβολή νέων προτάσεων

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στη Περιφέρεια στα πλαίσια του Άξονα 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στη Περιφέρεια Κρήτης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 -2013, παραμένει επομένως σε ισχύ.

Επομένως η Περιφέρεια Κρήτης δέχεται εκ νέου προτάσεις για τη χρηματοδότηση υλοποίησης του έργου, προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία που πιστοποιούν την πληρότητα και ωριμότητα της πρότασης.