Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Χανίων την 19η του μηνός Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 19/4/2013
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 29950/15-4-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

1) Αποδοχή παραχώρησης άνευ ανταλλάγματος χρήσης αίθουσας Πολυτεχνείου Κρήτης {Γαβριήλ Κουρής}
2) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για προμήθεια ανταλλακτικών εργαλειομηχανών {Πρωτοπαπαδάκης}
3) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π., εργοδοτικές εισφορές και κοινόχρηστα τεχνικής υπηρεσίας {Πρωτοπαπαδάκης}
4) Συμπλήρωση της υπ'αριθμ. 200/2013 απόφασης του Δ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 {Πρωτοπαπαδάκης}
5) Συμπλήρωσης της υπ'αριθμ. 204/2013 απόφασης του Δ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 {Πρωτοπαπαδάκης}
6) Συμπλήρωση της υπ'αριθμ. 205/2013 απόφασης του Δ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 {Πρωτοπαπαδάκης}
7) Συμπλήρωση της υπ'αριθμ. 206/2013 απόφασης του Δ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 {Πρωτοπαπαδάκης}
8) Συμπλήρωση της υπ'αριθμ. 207/2013 απόφασης του Δ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 {Πρωτοπαπαδάκης}
9) Συμπλήρωση της υπ'αριθμ. 213/2013 απόφασης του Δ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 {Πρωτοπαπαδάκης}
10) Διαγραφή ΧΕΠ και Τιμολογίων {Πρωτοπαπαδάκης}
11) Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ μετά από διαγωνισμό {Πρωτοπαπαδάκης}
12) Λύση σύμβασης και δημοπράτηση των Νο 72 & 72α καταστημάτων της Κεντρικής Δημοτικής Αγοράς {Πρωτοπαπαδάκης}
13) Συμπλήρωση της υπ'αριθμ. 1084/12 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και κατ'επέκταση της υπ'αριθμ. 1179/12 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί “Καθορισμού τελών Αθλητικών Εγκαταστάσεων” {Πρωτοπαπαδάκης}
14) Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ'αριθμ. 89/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ {Αμπαδιωτάκης}
15) Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στα Ο.Τ. Γ 981 – Γ 982 στη περιοχή Ν. Χώρας Δήμου Χανίων (Ελ. Κουκουλά) {Ξυνίδης}
16) Έναρξη διαδικασίας κύρωσης κοινοχρήστων χώρων (δρόμου) εντός οικισμού Βαρυπέτρου Δήμου Χανίων (Εμμ. Λαγουδάκης) {Ξυνίδης}
17) Δακοκτονία έτους 2013 {Ξυνίδης}
18) Καθορισμός χώρων για την εκμίσθωση αναψυκτηρίων – περιπτέρων στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων {Ξυνίδης}
19) Έγκριση υλοποίησης της πράξης “Δημοσιότητα – Δικτύωση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης Παλιάς Πόλης Χανίων” με κωδικό MIS 431005 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κρήτη και Νήσων Αιγαίου 2007-2013” (Πρόσκληση 62) {Ξυνίδης}
20) Έγκριση επανυποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης της πράξης “Προβολή - Δημοσιότητα ΟΣΑΠΥ” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κρήτη και Νήσων Αιγαίου 2007-2013” {Ξυνίδης}
21) Καθορισμός περιοχών της Περιφέρειας του Δήμου Χανίων εντός των οποίων δε επιτρέπεται η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και χρήσης οικημάτων για την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπα {Ξυνίδης}
22) Ανθοκομική Έκθεση {Λιονάκης}
23) Σύναψη σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων περιοχής ΝΚ/ΔΚ {Λιονάκης}
24) Σύναψη σύμβασης εναπόθεσης απορριμμάτων περιοχής ΝΚ/ΔΚ {Λιονάκης}
25) Σύναψη σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων περιοχής Δ/νσης Ναυτικών Όπλων {Λιονάκης}
26) Σύναψη σύμβασης εναπόθεσης απορριμμάτων περιοχής Δ/νσης Ναυτικών Όπλων {Λιονάκης}
27) Ανάκληση της υπ'αριθμ. 50/2013 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπής παραλαβής έργων {Κεμεσίδης}
28) Έγκριση του 3ου Τελικού & Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο υπάρχον γήπεδο ποδοσφαίρου των Αγ. Αποστόλων” {Κεμεσίδης}
29) Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Επισκευές σε σχολικές μονάδες Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}
30) Έγκριση διενέργειας προμήθειας επιτραπέζιων εκπαιδευτικών παιχνιδιών και ειδών χειροτεχνίας για τις ανάγκες των Παιδικών – Εφηβικών Βιβλιοθηκών του Δήμου Χανίων {Λειψάκης}
31) Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης στην Παιδική – Εφηβική Βιβλιοθήκη του Δήμου Χανίων με θέμα “Αφήγηση παραμυθιών και εργαστήριο εικαστικού και θεατρικού παιχνιδιού” {Λειψάκης}
32) Επιχορήγηση Γυμναστικού Συλλόγου Ελ. Βενιζέλου για διεθνή συνάντηση στίβου “Χανιά 2013”