Με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη 14 Απριλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 6:00 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας με τα εξής θέματα :

1. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Αικατερίνη Κολοκυθά, εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος

2. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Τοπικής Κοινότητας Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ηλίας Χαλακατεβάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πλατανιά

3. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Χρυσάνθη Μαραγκουδάκη, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

4. Έγκριση Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πλατανιά περί έγκρισης Πρ/σμού Οικ. Έτους 2013
Εισηγητής: κ. Χρυσάνθη Μαραγκουδάκη, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

5. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Χρυσάνθη Μαραγκουδάκη, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

6. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΓΕΡΑΝΙΟΥ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

7. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΦΟΥΡΝΕ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

8. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΚ ΓΕΡΑΝΙΟΥ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

9. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΓΕΡΑΝΙΟΥ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

10. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΨΗΛΟΝΕΡΟΥ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

11. Έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΚ ΚΑΛΗΔΩΝΙΑΣ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση και ανάδειξη Παλαιάς Παραδοσιακής Βρύσης Καμάρας Καληδωνίας και Περιβάλλοντος Χώρου»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Αρδευτικό έργο Δ.Δ. Καληδωνίας πρώην Δήμου Κολυμβαρίου»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

14. Ενημέρωση & λήψη Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την καθυστέρηση ολοκλήρωσης έργου υποδομής από έσοδα ΑΠΕ από τα αιολικά πάρκα ΒΑΡΔΙΑΣ και ΒΑΤΑΛΙ
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

15. Τροποποίηση της με αριθμ. 45/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης χρόνου μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Αγροτικού Ιατρείου στην Τ.Κ. Κοντομαρίου
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

16. Κατανομή συνολικού ποσού 23.826,86 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Έτους 2013 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

17. Κατανομή ποσού 3.020,00 € στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά προς υλοποίηση του Προγράμματος που αφορά στον εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

18. Έγκριση διοργάνωσης διαγωνισμού Λογοτεχνίας για τους μαθητές Γυμνασίων & Λυκείων του Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

19. Αναμόρφωση Πρ/σμού και εγκεκριμένου προσχεδίου του ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2013
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

20. Αναμόρφωση Πρ/σμού – τροπ/ση Τεχνικού Προγράμματος και εγκεκριμένου προσχεδίου του ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2013
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

21. Αναμόρφωση Πρ/σμού και εγκεκριμένου προσχεδίου του ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2013
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

22. Επιστροφή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

23. Έγκριση διενέργειας Προμηθειών
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

24. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης – άρδευσης Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

25. Έγκριση έκτακτης πραγματοποιθείσας μετακίνησης της Αρχιτέκτονος – Πολ. Μηχανικού κ. Μελάκη Ιωάννας στην Αθήνα στις 11/03/2013 για το Πολεοδομικό Σχέδιο Γερανίου και ψήφιση πίστωσης
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλακωνάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

26. Έγκριση μετακίνησης της Αρχιτέκτονος – Πολ. Μηχανικού κ. Μελάκη Ιωάννας στην Αθήνα για το Πολεοδομικό Σχέδιο Γερανίου
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλακωνάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

27. Έγκριση έκτακτης πραγματοποιθείσας μετακίνησης Αντιδημάρχου στην Αθήνα στις 19/03/2013 και ψήφιση πίστωσης
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλακωνάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

28. Έγκριση έκτακτης πραγματοποιθείσας μετακίνησης Αντιδημάρχου στην Αθήνα στις 1/04/2013 και ψήφιση πίστωσης
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλακωνάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά