Το Δημόσιο άντλησε 1,625 δισ. ευρώ από τα έντοκα γραμμάτια Δημοσίου, διάρκειας 3 μηνών, που εξέδωσε προκειμένου να αναχρηματοδοτήσει τίτλους που λήγουν στις 19 Απριλίου, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους την Τρίτη.

Το μεσοσταθμικό επιτόκιο παρέμεινε σταθερό στο 4,05% σε σχέση με την αντίστοιχη έκδοση του Μαρτίου. Από το συνολικά αντληθέν ποσό, 375 εκατ. ευρώ προήλθαν από μη ανταγωνιστικές προσφορές.

Ο συντελεστής κάλυψης διαμορφώθηκε στο 1,65 από 1,66 στην προηγούμενη έκδοση.

in.gr