Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. είναι ένας από τους φορείς -ο μοναδικός Οργανισμός Λιμένος στην Ελλάδα- που συμμετείχε στο πρόγραμμα “Κοινωφελούς Εργασίας” με σκοπό την δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε μέσα από συμφωνία-συνεργασίας, που καταρτίστηκε τον Φεβρουάριο του 2012, με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία “ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ”, και σε αυτό μετείχαν συνολικά 20 άτομα.

Η χρηματοδότηση της ενέργειας αυτής έγινε με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ελληνικού Δημοσίου (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Το έργο που εκτελέστηκε για χρονικό διάστημα περίπου 7 μηνών συνολικά, από τις 17-9-2012 μέχρι τις 17-04-2013, περιλάμβανε:

- Βελτίωση της εικόνας, καθαρισμός, Βόρειου μόλου λιμένος Ηρακλείου. Προστασία κυκλοφορίας πεζών με επισκευές κράσπεδων, πεζοδρομίων, ραμπών ΑΜΕΑ και προσβάσεων από το λιμένα προς τη πόλη κατά μήκος όλης της χερσαίας ζώνης.

- Καθαρισμός, μικροεπισκευές και αισθητική αποκατάσταση (βάψιμο) δομικών στοιχείων λιμένα και προσόψεων κοινόχρηστων δημόσιων κτηρίων λιμένα (π.χ. νέου επιβατικού σταθμού, τουαλετών, φορητών προστατευτικών τοιχίων τύπου Jersey, κλπ).

- Έλεγχος, επισκευές και βάψιμο μεταλλικών επιφανειών ζώνης λιμένα (κιγκλιδωμάτων, μεταλλικών θυρών, παραθύρων, κλπ) για την ασφαλή διέλευση και διακίνηση των επιβατών και επισκεπτών.

- Επισκευές σε δίκτυα άρδευσης, ύδρευσης, αντλιοστάσια-δεξαμενή ΟΛΗ και πυροσβεστικά δίκτυα.

- Οργάνωση λειτουργίας αποθήκης.

- Κατασκευή-τοποθέτηση ξύλινων κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του ΟΛΗ

- Έλεγχος στοιχείων χαμηλού φωτισμού λιμένα για την επιδιόρθωση και καλύτερη λειτουργία τους για την κυκλοφορία κοινού, των επιβατών και επισκεπτών τις βραδινές ώρες, ειδικά σε περιοχές που χρησιμοποιούνται κατεξοχήν για περίπατο σωματική άσκηση και αναψυχή.

- Υποδοχή επισκεπτών/επιβατών, παροχή/διανομή πληροφοριακού υλικού στους επισκέπτες κρουαζιέρας για τα αξιοθέατα της πόλης Ηρακλείου και οργάνωση υπηρεσιών πληροφόρησης επιβατών πλοίων γραμμής.

Οι ειδικότητες των είκοσι δικαιούχων που επιλέχθηκαν και αξιοποιήθηκαν για τις παραπάνω εργασίες ήταν: ελαιοχρωματιστές, οικοδόμοι, υδραυλικοί, σιδηρουργοί, οξυγονοκολλητές, ηλεκτρολόγοι, αρχειοθέτες και προσωπικό πληροφόρησης. Η αμοιβή του κάθε δικαιούχου ανήλθε στα 625,00 € το μήνα για 5 μήνες, ενώ όλες οι ασφαλιστικές εισφορές καλύφθηκαν από Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίηση του για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και την βούληση του να συμμετάσχει σε κάθε μελλοντική πρωτοβουλία που θα στοχεύει στην καταπολέμηση της ανεργίας και την παροχή κοινωφελούς έργου προς τους πολίτες, και τους επισκέπτες της πόλης μας.

Επίσης, ευχαριστεί το σύνολο των απασχολούμενων για την σημαντική προσφορά τους στο λιμάνι του Ηρακλείου και τον ζήλο που επέδειξαν, παρά τις αντιξοότητες και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές τους.