Ο Δήμος Πλατανιά ανακοίνωσε ότι ύστερα από τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις για ρύθμιση και εξόφληση των λογαριασμών άρδευσης, και προκειμένου να λειτουργήσει η επερχόμενη αρδευτική περίοδος ομαλά, θα λάβει έκτακτα και δραστικά μέτρα προς τους μη-συμμορφωθέντες καταναλωτές.

Συγκεκριμένα:

Από τις 24/4/2013 θα αρχίσει η αποξήλωση όλων των υδρομετρητών που έχουν οφειλές πριν το 2012 και δεν φρόντισαν να τις εξοφλήσουν/ρυθμίσουν.

Τα οφειλόμενα ποσά, θα βεβαιωθούν και θα αποσταλούν στην εφορία και στο σύστημα TAXIS, με ταυτόχρονη δέσμευση της φορολογικής σας ενημερότητας.