Απορρίφτηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση ασφαλιστικών κατά του αποτελέσματος του διαγωνισμού της Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής της «μικρής» μονάδας αφαλάτωσης του δήμου Μαλεβιζίου.

Πρόκειται για μια κίνηση η οποία δίνει πλέον τη δυνατότητα στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ., να συνεχίσει το αναπτυξιακό της πρόγραμμα, να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης με τον μειοδότη και να ξεκινήσει η κατασκευή ενός εκ των πλέον σημαντικών έργων για το Μαλεβίζι.

Το έργο, προϋπολογισμού 2,5 εκ. ευρώ, ενταγμένο στο ΕΠΕΕΡΑΑ με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, αναμένεται να λύσει το πρόβλημα υδροδότησης των κατοίκων από το Γάζι μέχρι την Αγία Πελαγία. Μιας περιοχή που ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, έχει αυξημένη κατανάλωση νερού εξαιτίας και του ιδιαίτερα αυξημένου αριθμού τουριστών που την επισκέπτονται. 

Παράλληλα όμως, η μονάδα θα βελτιώσει σημαντικά και την ποιότητα του πόσιμου νερού, αφού θα λειτουργεί κάτω από εξαιρετικά αυστηρούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, τηρώντας τα πιο σύγχρονες μεθόδους αφαλάτωσης. Η δε παραγωγή της, θα είναι από 2 έως 2,5 χιλιάδες κυβικά πόσιμου νερού ανά ημέρα.

Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, είχαν καταθέσει προσφορά οι 4 μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε ανάλογα έργα και που διαθέτουν την τεχνογνωσία αλλά και τα εχέγγυα ότι το έργο θα ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα. Προσωρινός ανάδοχος είχε αναδειχτεί η εταιρεία «SYCHEM Α.Ε.» και στο έργο περιλαμβάνεται η λειτουργία των γεωτρήσεων, της μονάδας, αλλά και των αντλιοστασίων που θα οδηγούν το νερό στις δεξαμενές στη θέση «Κουμπέδες» και στις δεξαμενές της Ροδιάς.

Έτσι εξασφαλίζεται η επάρκεια αλλά κυρίως η αρίστη ποιότητα νερού για τις περιοχές του πρώην δήμου Γαζίου.