Το K.E.K Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Διαρκής Έλεγχος αποτελεσμάτων επιχείρησης – προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα».

Το καλό κλίμα στην επιχείρηση είναι απαραίτητο συστατικό για την λειτουργία της. Πλέον, οι συναλλαγές της πρέπει να είναι τέτοιες που να μη κλονίζουν την εμπιστοσύνη στην αγορά. Η σταθερή ποιότητα υπηρεσιών ή προϊόντων είναι βασικός παράγοντας ανάπτυξης της επιχείρησης. 

Νέες σκέψεις – νέα δεδομένα για την πορεία, λόγω της νέας οικονομικής κατάστασης με γνώμονα την υποχώρηση της επιχειρηματικότητας λόγω κρίσης. Καλή ψυχολογία και μετάδοση της στους υφιστάμενους. Υψηλές αντοχές και προσαρμοστικότητα σε έκτακτες καταστάσεις.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των επιχειρηματιών για την ανάπτυξη τεχνικών διαρκούς και επισταμένου ελέγχου εργασιών, στο πλαίσιο αποτελεσματικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, σε επίπεδο αποδοτικότητας, βιωσιμότητας, βελτίωσης ρευστότητας και επίτευξης βέλτιστου ταμειακού προγραμματισμού.

Απευθύνεται σε: Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, Στελέχη marketing, Στελέχη πωλήσεων, Στελέχη επιχειρήσεων.

Θεματικές Ενότητες :

• Στοιχεία παρέμβασης ( Διαχείριση εξόδων, Αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων, Προσδιορισμός ορθολογικού πλαισίου αναδιάρθρωσης δανεισμού, Σταδιακή μείωση του επιπέδου μόχλευσης, Στοχοθετημένη και συστημική αύξηση πωλήσεων)

• Ανάπτυξη «εισαγόμενης» πώλησης ( Εντοπισμός στρατηγικών πλεονεκτημάτων επιχείρησης, Ανάδειξη περιοχών επιχειρηματικής καινοτομίας, Ενίσχυση της δημιουργίας μοντέλων clusters)

• Συμβολή του καθοριστικού ανθρώπινου παράγοντα στη εξέλιξη των επιχειρήσεων, Ανάλυση των παραμέτρων που συντείνουν στην εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, Δομικά στοιχεία πώλησης και ο απαραίτητος ρόλος του ηγέτη-manager

• Επικοινωνία και ομαδικότητα - στρατηγική « σωστής επιχειρηματικής συμπεριφοράς »

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 22 και 24/4 17:00-21:00

Διάρκεια σεμιναρίου: 8 ώρες

Κόστος σεμιναρίου: 60€

Εισηγητές:

Χρήστος Λεμονάκης, υποψήφιος διδάκτορας Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Από το 2004 διδάσκει στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Κρήτης.

Παναγιώτης Μπατσαριτσάκης, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων Και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) με κατάταξη στους Γενικούς Διευθυντές Δημοσίων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών και Δραστηριότητα στις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες.

Πληροφορίες και αιτήσεις: ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Κορωναίου 9, 71202 Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ.κέντρο:2810 342136, 2810 302730 Fax:2810 227189 e-mail: [email protected], web: www.katartisi.gr fb: www.facebook.com/KekTechnikesScholes