Ο Τοπικός Σύμβουλός Καρκαδιώτισσας Καλλέργης Μανούσος ευχαριστεί ιδιαιτέρως τον Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Γιάννη Κουράκη και τους Αντιδημάρχους καθώς μετά από προτροπή του, οι δημότες του χωριού έχουν πρόσβαση στο Internet. 

Σημαντική κίνηση για τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Όμως κυρίως σημαντικό εφόδιο για τους νέους και τα παιδία που διευρύνουν τις γνώσεις τους και εξυπηρετούνται σε τυχόν σχολικές εργασίες. 

Το πρώτο βήμα έγινε λοιπόν! Αναμένουμε το δεύτερο μεγαλύτερο βήμα που θα είναι η πολύτιμη ύπαρξη γιατρού στο χωριό.