Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων "Άνοιξη Καλλιτεχνικής Δημιουργίας 2013" που διοργανώνει ο Δήμος Χανίων και η ΚΕΠΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας, Δυτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και Φορείς Πολιτισμού, το Σάββατο 20 Απριλίου 2013, στο Θέατρο «Δημήτρης Βλησίδης», ώρα : 20.00 το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Χανίων θα πραγματοποιήση θεατρική παράσταση με το έργο «Σώπα… Δάσκαλε».

Κάνοντας ένα νοερό ταξίδι στο χώρο της νεοελληνικής λογοτεχνίας με αποσπάσματα έργων του 19ου και 20ου αι., τονίζουμε τα στοιχεία που χαρακτήριζαν την παλιότερη παιδαγωγική μεθοδολογία με τη μονομέρεια, το δογματισμό της, την έλλειψη εμπιστοσύνης και τη δασκαλοκεντρική θεώρηση της διδασκαλίας που τη διέκρινε. Αντιπαραβάλλοντας αυτά τα στοιχεία στηριζόμενοι σε δημιουργημένα κείμενα από τους μαθητές μας σχετικά με το σύγχρονο σχολείο, αναδεικνύονται οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας που θέτουν ως κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας το μαθητή, στον οποίο ο δάσκαλος θα πρέπει να δώσει πρωτοβουλίες κι ευκαιρίες αυτενέργειας. Το σύγχρονο σχολείο στοχάζεται πάνω στην αξία της μάθησης, επιδιώκοντας την αειφορία και τον δια βίου εμπλουτισμο-προσανατολισμό της γνώσης, με προκείμενο την ολοκλήρωση της προσωπικότητας, στοχεύοντας σ’ ένα μαθητή ενεργό πολίτη. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ενεργοποίηση της φαντασίας και της κριτικής σκέψης- ικανότητας, οι δύο βασικές συνιστώσες που εμπνέουν την αγάπη για τη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων (γνώση) και την καθιστούν εν τέλει ως μία ες αεί διαδικασία αυτογνωσίας και καθορισμού του εαυτού μας ως αυταξίας.