Μείωση 7,2% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο, έναντι αύξησης 7,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2012 - Φεβρουαρίου 2013, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2011 - Φεβρουαρίου 2012, παρουσίασε αύξηση 0,4%, έναντι αύξησης 7,0% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Εν τω μεταξύ, ο Γενικός Δείκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) αυξήθηκε σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο κατά 0,7%, έναντι μείωσης 15,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκάμηνου Μαρτίου 2012 - Φεβρουαρίου 2013, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκάμηνου Μαρτίου 2011 - Φεβρουαρίου 2012, υποχώρησε κατά 6,1%, έναντι μείωσης 2,9% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

newpost.gr