Την ελληνική γλώσσα, ιστορία και πολιτισμό, θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν μετανάστες στα Χανιά, μέσω του προγράμματος «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΠ7»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και άνω, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικογενειών τους.

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης διαρθρώνεται στα επίπεδα: Α1 (διάρκειας 125 ωρών ), Α2 (διάρκειας 175 ωρών), Β1 (διάρκειας 185 ωρών) και Β1 με έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκειας 195 ωρών).

Μετά την ολοκλήρωση κάθε επιπέδου , οι εκπαιδευόμενοι δύναται να συμμετάσχουν στις αντίστοιχες εξετάσεις γλωσσομάθειας.

Τα μαθήματα θα παρέχονται δωρεάν και σε κάθε εκπαιδευόμενο προβλέπεται να διανεμηθεί εκπαιδευτικό και επικουρικό υλικό -έντυπο και ηλεκτρονικό.

Η ανακοίνωση μαζί με την αίτηση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (εδώ)

Για τη συμμετοχή απαιτείται ακόμη η προσκόμιση φωτοτυπίας της 1ης σελίδας του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.

Αιτήσεις θα κατατίθενται συμπληρωμένες από Δευτέρα 22/04/2013 και ώρες 10-12 π.μ, στο Τμήμα Παιδείας του Δήμου Χανίων στο Μέγαρο Πάνθεον, Κριάρη 40, 1ος όροφος.