Η σημαντική προσφορά του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων στην αγροτική ανάπτυξη και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των αγροτών, η πλούσια ερευνητική παρουσία σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα αλλά και οι λειτουργικές δυσκολίες από την διαρκή μείωση του προσωπικού παρουσίαζονται στη λεπτομερή έκθεση πεπραγμένων για το 2012 του Ινστιτούτου.

Όπως αναφέρεται στον πρόλογο της έκθεσης, το Ινστιτούτο, πέρα από την υλοποίηση των εγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων και έργων και την υποβολή 16 προτάσεων έρευνας σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, ύψους πάνω από 1.800.000 €, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση των αναπτυξιακών δράσεων (ολοκλήρωσε την προμήθεια του κινητού εργαστηρίου αναλύσεων και εγκατέστησε τον εξοπλισμό του εργαστηρίου αναλύσεων ελαιολάδου), την μεταφορά της παραγόμενης τεχνογνωσίας και την τεχνική εξυπηρέτηση των φορέων της αγροτικής παραγωγής.

Η λειτουργία του Γραφείου Παροχής Υπηρεσιών στους αγρότες συμβάλει στην κάλυψη των απαιτήσεων της σύγχρονης γεωργίας για την ασφάλεια των αγροτικών προϊόντων και την προστασία του αγρότη, του καταναλωτή και του περιβάλλοντος.

Κατά το 2012 εργάστηκαν στο Ινστιτούτο 4 ερευνητές, 6 επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, 3 άτομα τεχνολογικής εκπαίδευσης και 4 άτομα διοικητικού, οικονομικού και τεχνικού προσωπικού. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων προσλήφθηκαν με συμβάσεις 3 επιστήμονες.

Ο προϋπολογισμός του Ινστιτούτου για λειτουργικές δαπάνες το 2011 με χρηματοδότηση από τον ΕΛΓΟ ‘ΔΗΜΗΤΡΑ΄ ήταν 50.000,00 €. Τα συνολικά έσοδα του Ινστιτούτου ανήλθαν στο ποσό των 391.184,80 € (αυξημένα κατά 56,4% έναντι του 2011), από τα οποία το 69,5% από ερευνητικά προγράμματα και έργα. Κατά την περίοδο του 2012 στο Ινστιτούτο υλοποιούνταν 20 ερευνητικά προγράμματα και έργα, με το 65,9% των χρημάτων να προέρχονται από την Ε.Ε και το 20,2% από ιδιωτικούς και άλλους φορείς.

H μείωση του ερευνητικού (από το 2000 αποχώρησαν 14 ερευνητές και προσλήφθηκαν μόνο δύο) και τεχνικού-διοικητικού και οικονομικού προσωπικού (αποχώρησαν 14 το 2011-12) του Ινστιτούτου αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για την συνέχιση των δραστηριοτήτων του. Βασικά εργαστήρια (Εσπεριδοειδή-Υποτροπικά, Φυτοπροστασία, κλπ) δεν έχουν ερευνητές. Είναι επιτακτική ανάγκη η στελέχωσή του με ερευνητικό προσωπικό (τουλάχιστον με 7) και μέσω του Σχεδίου Κινητικότητας στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα με τεχνικό-διοικητικό-οικονομικό προσωπικό για να συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα ανάπτυξης καινοτομίας και να παίξει αναπτυξιακό ρόλο σε μια  ανταγωνιστική παγκοσμιοποιημένη αγροτική παραγωγή.

Το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών έχει σημαντική προσφορά στην αγροτική ανάπτυξη και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των αγροτών. Αποτελεί ένα εργαλείο για την αναβάθμιση της αγροτικής παραγωγής και την αειφορική ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στη Κρήτη και την Ελλάδα. Η προσπάθεια αναβάθμισης και διεύρυνσης των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι συνεχής. Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε είδους κριτική και προτάσεις.

Δείτε εδώ αναλυτικά την έκθεση πεπραγμένων του Ινστιτούτου

(φωτό Δρ. Κωνσταντίνου Χαρτζουλάκη, διευθυντή του Ινστιτούτου)