Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης στο Πλαίσιο της Εβδομάδας Ανοιχτής Πρόσβασης σε Τεστ Παπανικολάου, ενημερώνει ότι από τις 24 – 31 Ιανουαρίου 2011 κάθε ενδιαφερόμενη πολίτης μπορεί να πραγματοποιήσει δωρεάν και χωρίς ραντεβού κυτταρολογική εξέταση τραχηλικού επιχρίσματος (τεστ Παπανικολάου) στα Γυναικολογικά Εξωτερικά Ιατρεία των Μαιευτικών – Γυναικολογικών Κλινικών των ακόλουθων νοσοκομείων:

• Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ)
• Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο
• Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Αγ. Γεώργιος»
• Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου
• Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

Η παραπάνω ενέργεια πραγματοποιείται σε συνεννόηση και συνεργασία με τα νοσοκομεία της Κρήτης, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα πρόληψης του Καρκίνου της Μήτρας στην κατεύθυνση της σταθερής προσήλωσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην ανάπτυξη δράσεων πρόληψης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει ουσιαστικό περιεχόμενο αλλά και ισχυρό συμβολικό χαρακτήρα και πραγματώνεται τρείς εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο, το οποίο βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας για την έναρξη υλοποίησης του και περιλαμβάνει πολύπλευρες παρεμβάσεις πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης.