Σε έναν από τους πιο πλούσιους δήμους αναδεικνύεται ο «Καλλικρατικός» μητροπολιτικός δήμος Ρεθύμνου σε σχέση με την πάγια περιουσία του, όπως αποτυπώθηκε από την επιτροπή απογραφής που κατέγραψε όλα τα περιουσιακά στοιχεία του δήμου.
Η οικονομική επιτροπή του δήμου, που παρέλαβε το σχετικό πρωτόκολλο το ενέκρινε χθες ομόφωνα, συντάχθηκε ο ισολογισμός έναρξης για το 2011 και την Τετάρτη στο δημοτικό συμβούλιο θα τεθεί σε συζήτηση και σε ψηφοφορία ο πρώτος προϋπολογισμός, του νέου διευρυμένου δήμου.
Οικόπεδα και κτίρια, αγροτικές εκτάσεις, τεχνικά έργα, μεταφορικά μέσα, μηχανολογικός εξοπλισμός, συναθροιζόμενα δίνουν μια περιουσία της οποίας η αξία αποτιμάται σε 400 σχεδόν εκατομμύρια ευρώ περίπου. Ο δήμος Ρεθύμνου σήμερα, με την παραπάνω περιουσία και με ανθρώπινο δυναμικό που αριθμεί τα 600 άτομα (τόσοι είναι οι υπάλληλοι του), είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Πάντως, από την απογραφή προκύπτει ότι με την πάγια περιουσία που διαθέτει πλέον ο μητροπολιτικός δήμος έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης, ότι μπορεί να κάνει επενδύσεις ακόμα και σε αυτήν την δύσκολη οικονομική συγκυρία και πως εκείνο που χρειάζεται είναι αποτελεσματική εργασία του ανθρώπινου δυναμικού του, αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του, χρηστή διοίκηση και διαφάνεια. Επί τρεις μήνες, η επιτροπή απογραφής και η οικονομική επιτροπή του δήμου, που συνεργαζόταν και με τους ορκωτούς λογιστές, κατάφεραν να καταγράψουν αναλυτικά όλα τα οικονομικά στοιχεία και των τεσσάρων πρώην δήμων, δηλαδή Ρεθύμνου, Αρκαδίου, Νικηφόρου Φωκά και Λαππαίων. Πέραν της ακίνητης περιουσίας, υπάρχει πλέον σαφής εικόνα και στα τέσσερα πρώην δημοτικά ταμεία που «συγχωνεύτηκαν» σε ένα, για τις δανειακές τους υποχρεώσεις, τις οφειλές τους προς τρίτους και από τρίτους ενώ σχημάτισαν και μια εικόνα για τα διαφυγόντα έσοδα που είχαν κάποιοι από τους τέσσερις δήμους. Ο ισολογισμός έναρξης 2011 βρίσκει τον διευρυμένο μητροπολιτικό δήμο Ρεθύμνου με δανειακές υποχρεώσεις δέκα εκατομμυρίων περίπου ευρώ και οφειλές προς τρίτους περίπου άλλων δέκα εκατομμυρίων.

Από την επιτροπή απογραφής και την οικονομική επιτροπή, διαπιστώθηκε ότι από τους τέσσερις δήμους εκείνος που διακρινόταν για την προχειρότητα της διαχείρισής του ήταν ο δήμος Αρκαδίου. Τα συνολικά του χρέη ανέρχονται σε 5,5 εκ. ευρώ περίπου και απ’ αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, στον προϋπολογισμό εγγράφηκαν μόνο τα 2,5 εκ. ευρώ περίπου ως νόμιμα ενώ εκτός προϋπολογισμού τέθηκαν τα υπόλοιπα καθώς δεν είχαν τηρηθεί νόμιμες διαδικασίες για την έκδοση τιμολογίων και οι προμηθευτές ή εργολάβοι στους οποίους φέρεται να οφείλει είτε έχουν προσφύγει στα δικαστήρια είτε με βεβαιότητα θα προσφύγουν προκειμένου να τα διεκδικήσουν.

Είναι χαρακτηριστικές πάντως οι παρατηρήσεις του αντιδημάρχου και προέδρου της οικονομικής επιτροπής του δήμου, Τάσου Παπαδουράκη, σε σχέση με την κατάσταση που διαπιστώθηκε μέσω της απογραφής και η οποία πρέπει και μπορεί με τη χρηστή πλέον διαχείριση να αναστραφεί, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει: «Η διαρκής διαχειριστική παρακολούθηση της διαχείρισης των διαθεσίμων, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για μία ορθή διαχείριση. Το νέο αυξημένο μέγεθος του δήμου επιβάλλει σύγχρονες διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, για την αποφυγή οποιονδήποτε εκπλήξεων».

Το σχέδιο προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του δήμου για το οικονομικό έτος 2011, που θα συζητηθεί την Τετάρτη στο δημοτικό συμβούλιο, προβλέπει δαπάνες συνολικού ύψους 104 εκατομμυρίων ευρώ και αντίστοιχα έσοδα.

Αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα προκύπτουν ως εξής:

Έσοδα

Τακτικά Ευρώ 22.258.111,39
Έκτακτα Ευρώ 75.511.890,49
Χρηματικό Υπόλοιπο Ευρώ 6.481.138,12
Σύνολο Εσόδων Ευρώ 104.251.140,00


Έξοδα

Έξοδα Ευρώ 103.338.031,53
Αποθεματικό Ευρώ 913.108,47
Σύνολο Εξόδων Ευρώ 104.251.140,00


Πηγή: Ρεθεμνιώτικα Νέα