Κλειστές θα παραμείνουν την Τετάρτη 1η Μαίου  όλες οι υπηρεσίες του Δημοσίου, οι ΟΤΑ και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, καθώς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με εγκύκλιό του, διευκρινίζει πως η φετινή αργία δεν θα μεταφερθεί, όπως αποφασίστηκε για τα εμπορικά καταστήματα.

Αναλυτικά η εγκύκλιος γράφει τα εξής :

"Σας ενημερώνουμε ότι η 1η Μαΐου, η οποία, σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981, έχει οριστεί ως ημέρα αργίας για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τους Ο.Τ.Α. και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δεν θα μεταφερθεί και θα εορταστεί ανήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, 1η Μαΐου 2013."