Για την ανυπαρξία νομοθετικού πλαισίου αδειοδότησης για Σταθμούς φορτηγών και λεωφορείων, απαντά στην παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Σταύρος Καλογιάννης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3185/2003, προβλέπεται η έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με τα εξής θέματα, α) καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας εγκαταστάσεων σταθμών φορτηγών και λεωφορείων, β) καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλυντηρίων και λιπαντηρίων.

Όπως αναφέρει στην απάντηση του ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Σ. Καλογιάννης: «με τις ανωτέρω ΚΥΑ θα καλυφθεί το νομοθετικό κενό που υπάρχει έως σήμερα στη διαδικασία αδειοδότησης τέτοιων εγκαταστάσεων, καθώς και όσον αφορά άδειες ίδρυσης και λειτουργίας εγκαταστάσεων πλυντηρίων και λιπαντηρίων θα ενσωματωθούν όλες οι «φιλικές» προς το περιβάλλον τεχνολογίες».

Τέλος, ο Λ. Αυγενάκης με νέα παρέμβασή του επισημαίνει την 10ετή καθυστέρηση, ως προς την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων, καθυστέρηση η οποία δεν επιτρέπει την ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου.