Ως μια από τις 21 πιο έξυπνες πόλεις του κόσμου για τα έτη 2012 και 2013, βρίσκεται το Ηράκλειο στη λίστα του Intelligent Community Forum, διεθνούς οργανισμού που εδρεύει στη Νέα Υόρκη.

Στόχος του δήμου Ηρακλείου είναι να ισχυροποιηθεί στον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών, επιταχύνοντας τη συνεχή αλλαγή της σε μια πρωτοπόρα έξυπνη πόλη με ισχυρό brandname.

Δείτε (εδώ )τη λίστα στην οποία περιλαμβάνεται το Ηράκλειο

Το όραμα «Ηράκλειο: Έξυπνη πόλη» έχει υιοθετηθεί από τους φορείς της πόλης που πρόσφατα συγκρότησαν επιτροπή για συλλογική προώθηση και διαχείριση του οράματος.

Ο Δήμος Ηρακλείου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το ΑΤΕΙ Κρήτης και το Επιμελητήριο Ηρακλείου σχεδιάζουν προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις τους για την υλοποίηση μεγάλων έργων ψηφιακών δράσεων στα πλαίσια της νέας Ευρωπαϊκής Πολιτικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης στον τομέα της Καινοτομίας και των Νέων Τεχνολογιών.

Οι δράσεις αυτές θα επικεντρωθούν στους τομείς: Ποιότητα διαβίωσης των κατοίκων, Τουρισμός - Πολιτισμός, , Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Επιχειρηματικότητα – Εργασία και Περιβάλλον.

Σαν αποτέλεσμα αναμένεται αύξηση της οικονομικής αποδοτικότητας της οικονομίας του Ηρακλείου και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών.

Για την ισχυροποίηση των πολιτικών αυτών, ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης μαζί με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Γιώργο Αεράκη, συναντήθηκαν με ερευνητές του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ και αντάλλαξαν ιδέες για την υλοποίηση έργων που θα αναβαθμίσουν την εικόνα του Ηρακλείου.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης δήλωσε ότι στις προτεραιότητες του Δήμου Ηρακλείου είναι να εδραιωθεί το Ηράκλειο μέσα από την αξιοποίηση των Καινοτομιών και των Έξυπνων Λύσεων στις υψηλές θέσεις κατάταξης στις Παγκόσμιες Ανταγωνιστικές Λίστες.

Ο κ. Κουράκης τόνισε ακόμη ότι «οι δυνατότητες που δίνονται μέσα από τα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό επ’ ωφελεία των πολιτών προβάλλοντας παράλληλα σε παγκόσμιο επίπεδο τους ανθρώπους, το δυναμικό του τόπου μας και ολόκληρη την Κρήτη».